Vår internettbaserte løsning, Duett MinSide, har funksjoner som forenkler og forbedrer jobben din.

  • Mottak av elektroniske bilag direkte i systemet
  • Attestasjon og betaling av mottatte fakturaer
  • Oppslag på bilag
  • Grafiske rapporter

Har du behov kan du også fakturere og registrere timer i løsningen. Duett MinSide kan benyttes på alle flater – pc, nettbrett og mobil. Teknologien utnyttes best når bilagene mottas elektronisk, og dette integreres med løsning for betaling av mottatte fakturaer. Det gir deg:

  • Løpende bilagslevering. Mindre papir og bedre oversikt.
  • Du kan se, godkjenne og betale alle regninger på ett sted
  • Du slipper å registrere betalingene manuelt i nettbanken med KID-nr. og andre detaljer
  • Du har fortsatt full kontroll på kontoen din og ser betalinger til forfall
  • Du har til enhver tid oppdatert liste over ubetalte regninger
  • Du slipper papirarkiv, og kan enkelt finne igjen en regning i MinSide.

Når dette i tillegg benyttes sammen med Dataflyt i landbruket, med automatisk innlesing av avregninger fra meieri, slakteri m.fl., er regnskapet ditt helt digitalisert. Regnskapet blir løpende oppdatert, og gir deg derfor et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene rundt drift og lønnsomhet. I tillegg åpner det for flere muligheter etter hvert som den teknologiske utviklingen går framover – og det går fort.  Bare en fordel å komme seg om bord før toget har for mye fart. Hva så med det du mottar på papir?  – Ikke noe problem, dette løser vi. Vil du vite mer? Send en e-post til landbruk@vekstra.no så tar vi kontakt for en prat om hvordan dette fungerer i praksis, priser og andre ting du måtte lure på.