Personal - fri ved skolestartSommeren går mot slutten og mange barn ser spent fram til å begynne i barnehage og på skole. I Arbeidsmiljøloven finnes det regler for rett til fri fra arbeidet i ulike situasjoner, men ingenting om barnehage- eller skolestart. Så hva har du rett på?

Mange arbeidstakere tar det som en selvfølge å få fri i forbindelse med tilvenning i barnehage eller første skoledag. Dette er ikke regulert i Arbeidsmiljøloven, men av hvilken tariffavtale du har på ditt arbeidssted:

«Flere av tariffavtalene innenfor Handelsområdet i Virke inneholder en bestemmelse som gir arbeidstaker rett til permisjon med lønn når det er påkrevet å være tilstede ved tilvenning av barn i barnehage/skole og rett til ulønnet permisjon ved planleggingsdager i barnehage, SFO og barneskole…»            -Virke.no

Ellers reguleres slikt fravær i forhold til hvilken praksis den enkelte virksomhet har i forhold til dette. Fravær i forbindelse med disse aktivitetene gis da med eller uten lønn, alt ettersom hva som praktiseres i virksomheten.

«Reglene om omsorgspermisjon ved barns/barnepassers sykdom i arbeidsmiljøloven § 12-9 kommer ikke til anvendelse i disse situasjonene. Barnehage/skoleinnkjøring og planleggingsdager kan således ikke likestilles med barns/barnepassers sykdom.»
– Virke.no

Vet du eller dine ansatte om hvilke regler som gjelder?
Kanskje bør du sjekke? Om der ikke finnes en lokal avtale eller velferdspermisjoner av denne typen ikke er regulert i tariffavtale, da er det nemlig opp til arbeidsgiver å bestemme i hvert enkelt tilfelle om hvem som skal få permisjon, varigheten av denne og om den er med eller uten lønn. Innebærer fravær en vesentlig ulempe for driften, kan også arbeidsgiver der fravær er regulert i tariffavtale, sette ned foten og nekte å innvilge permisjon.

Du kan lese mer om dette hos Virke.no