Happy young businessman reading paperwork at desk in office
EPSI Norge har publisert resultater fra en ny studie av revisjons- og regnskapsbyråene i Norge. Resultatene viser at begge bransjene har både godt tilfredse og lojale kunder.

I sin pressemelding uttaler daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating Norge at to av tre norske bedrifter er meget godt tilfreds med sine revisorer og regnskapsførere, og fremstår som et godt eksempel på hva som er mulig i bedriftsmarkedet. – Tilfredsheten med regnskapsførere er et stjerneeksempel på hva som er mulig, sier han.

Innfrir forventninger
EPSI Norge dokumenterer at forventningene norske bedrifter har til både revisjons- og regnskapsbyråene er meget høye. Samtidig er det tydelig at leverandørene yter høy kvalitet både i sitt arbeid og i den servicen de yter overfor sine kunder og på den måten langt på vei innfrir kundenes forventninger. – Kundene forteller om at det er enkelt å være kunde, sier Høst.

Daglig leder hos Regnskapsførerne Vekstra, Endre Jørgensen, synes naturlig nok at dette er hyggelig lesning. – Det viser at man gjør mye godt kundearbeid. Men det er viktig å ikke bli selvhøytidelig av slike målinger. Det skal alltid være noe å strekke seg etter, påpeker han.

Regnskapsførere med fremgang på kundetilfredsheten
Regnskapsførere kan også i år notere seg en fremgang. De oppnår en kundetilfredshet på 76,4 i denne målingen. – Regnskapsførerbransjen er én av få bransjer som har en kundetilfredshet på over 75 noe som betyr at kundene i snitt er meget tilfreds med sine leverandører, forteller Høst.

Tilfredsheten med regnskapsførerbransjen har blitt målt siden 2012, og denne målingen ga det beste resultatet som er målt disse fire årene.

Tilbakegang blant revisjonsbyråene
– Tallene fra denne studien viser at den gjennomsnittlige kundetilfredsheten blant revisjonsbyråene også i år går noe tilbake, dog så er en indeksverdi på 74,1 fortsatt et godt resultat, avslutter Høst. Studien viser at tilbakegangen både gjelder for de større revisjonsselskapene og for de mellomstore/mindre revisjonsselskapene.

Sammenlignet med øvrige målinger i bedriftssegmentet så ligger bransjesnittene for både regnskap og revisjon høyt.

Kilde: EPSI Norge