RegnskapsføreruttalelsenRegnskapsbransjen har en utfordring i å få synliggjort det arbeidet som faktisk utføres og hvilke krav og kvalitetsnormer autorisert regnskapsfører er underlagt. NARF(Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening) tror at regnskapsføreruttalelsen er viktig, både for bransjen og som verdi for deg som kunde.

Regnskapsføreruttalelsen er et kvalitetsstempel som kunden kan bruke overfor banker og andre av sine regnskapsbrukere. Det er en bekreftelse fra regnskapsfører om at regnskapet er utført etter regelverket og god regnskapsføringsskikk.

Det finnes to ulike uttalelser:

  • Regnskapsfører har utført løpende bokføringstjenester i tillegg til bistand med utarbeidelse av årsregnskapet
  • Regnskapsfører har ikke har utført løpende bokføringstjenester, kun bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet

Til nå har uttalelsen stått som en frittstående anbefaling, men fra 2015 vil Regnskapsføreruttalelsen være forankret i god regnskapsføringsskikk, jf. revidert GRFS punkt 5.8.5.

Noen forutsetninger:

  • Det er kun eksterne autoriserte regnskapsførere som kan avgi en regnskapsføreruttalelse.
  • Oppdragsgiver skal selv etterspørre regnskapsføreruttalelsen, dersom det er behov for en slik. Regnskapsfører har ikke plikt til å avgi en uttalelse på eget initiativ.
  • Uttalelsen knytter seg til oppdragsgivers selskapsregnskap; det er ikke utarbeidet en uttalelse for konsernregnskap.
  • Årsregnskapet med noteopplysninger skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat..
  • Det presiseres at regnskapsfører ikke har utført revisjon av årsregnskapet, og at regnskapsføreruttalelsen ikke må forveksles med en uavhengig revisors beretning.
  • Regnskapsførers ansvar skal i utgangspunktet ikke være større ved avgivelse av en regnskapsføreruttalelse enn hva som allerede følger som konsekvens av regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk.

Fakta
Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ble vedtatt og publisert av Bransjestandardutvalget i desember 2012. Det er en anbefaling til bruk for regnskapsførere som ønsker å bekrefte sitt kvalitetsarbeid overfor kunden, og som kunden i neste omgang kan fremlegge for sin bankforbindelse eller andre interessenter som «bevis» for at årsregnskapet er utarbeidet av kompetente fagpersoner, i henhold til gjeldende regelverk.

Kilde: NARF. Les hele saken her.