Tømmerlunne beskåretIkke siden slutten av 80-tallet har det vært høyere avvirkning i skogen enn nå. Nationen melder i en fersk artikkel på nett at det i løpet årets tre første kvartal er avvirket 7,5 millioner kubikkmeter. Om lag 615.000 kubikkmeter mer enn samme periode forrige år.

Rekordavvirkning kan kanskje høres dramatisk ut, og det er lett å tenke at dette er rovdrift på en av våre viktigste naturressurser. Men slik er det ikke. I følge Norsk institutt for skog og landskap er den samlede tilveksten i norske skoger på drygt 25 millioner kubikkmeter pr år. Av dette er 23,8 millioner kubikkmeter tilvekst i det som defineres som produktiv skog. Gran utgjør over halvparten av den årlige tilveksten i norske skoger. Det er altså en større overhengende fare for at Norge skal gro igjen, enn at landet blir avskoget.

Ekspertene mener hovedforklaringen på den høye avvirkningen i år er at det er underskudd på sagtømmer i Norge, og at tømmerprisene dermed er gode. I tillegg er det høy etterspørsel på verdensmarkedet, noe som ytterligere bidrar til å holde prisnivået oppe.

Vi har forespurt Glommen Skog hvordan tallene ser ut for deres region så langt i år. Her er link til Glommens artikkel om saken.