sagtommer kurve slfSiste året har det vært en gjennomsnittlig prisnedgang for industrivirke. I desember 2013 endte snittprisen på 305 kr/m3  Dette er en nedgang på 20 kr fra 2012, og vi må ti år tilbake i tid (2004) for å finne lavere pris enn dette.

På tross av lavere snittpris har det likevel vært en betydelig prisøkning på sagtømmer. Siste halvår økte prisen på sagtømmer gran med 45 kr, og furu med 55 kr viser statistikk fra Statens Landbruksforvaltning. Dette er en økning på henholdsvis 12% og 15% sammenliknet med 2012.

Bedre pris for sagtømmer kan være noe av årsaken til at avvirkningen på lansdbasis økte også i 2013, på tross av lavere snittpris.
– Man kunne forventet en nedgang i avvirkningen når prisen går ned, noe som ikke var tilfelle i 2013, sier seniorrådgiver Jørn Lileng i SLF. Den samme situasjonen hadde vi i 2012. En forklaring kan være at skogeierne har andre forventninger til pris etter den store nedleggelsen av massevirkeindustrien de siste årene, kommenterer han.

For 2013 ligger Hedmark på landstoppen i avvirkning med tett oppunder 3 mill/m3.
Les mer og se detaljert statistikk fra Statens Landbruksforvaltning