Epler og jordbærI et utredningsprosjekt i regi av Vestlandsforskning og NILF kommer det fram at lokale matprodusenter som samarbeider har større potensiale for vekst, både økonomisk, kompetansemessig og i forhold til markedsposisjon.

Utredningsprosjektet «Kunnskapsgrunnlag for strategiske val i spesialisert frukt‐ og bærproduksjon i nye marknader (Fruktstrategi)» er finansiert av forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA). Det hadde som formål å utvikle en metode for å studere effekter av samarbeid mellom gårdsbaserte foredlingsvirksomheter.

Alle bedriftene som var med i undersøkelsen, hadde en eller annen form for samarbeid som varierte i omfang. Datagrunnlaget for undersøkelsen var relativt beskjedent, men viste at det ikke nødvendigvis lå bevisste planer om økonomisk vekst bak samarbeidet, selv om potensialet var til stede. Heller syntes det som gevinsten i det å ha skapt sin egen arbeidsplass med et greit økonomisk resultat var tilstrekkelig i seg selv – i motsetning til en tradisjonell kapitalistisk bedriftsstrategi.

Totalt sett viste utredingen at samarbeid mellom gardsbaserte foredlingsvirksomheter har et klart gevinstpotensiale i form av lavere kostnader og høyere inntekter gjennom økt salg. Felles aktivitet for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling bidrar ikke bare til økt nivå av nyskaping, men har også en viktig motiverende effekt for utvikling av egen bedrift.

Les hele artikkelen her

Kilde: Statens Landbruksforvaltning