SelvbetjeningSkatteetaten har lansert selvbetjeningsløsning for bestilling av attester.

Du kan nå bestille attest for skatt og merverdiavgift. Flere attesttyper vil bli gjort tilgjengelige etter hvert.

Skatte- og mva-attesten kan bestilles gjennom Altinn via skjema RF 1316 -attestbestilling.  Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn.

Firmaer som leverer varer og tjenester til det offentlige vil altid måtte dokumentere at de er ajour med betaling av skat og moms. Mange andre næringsdrivende som søker samarbeidspartner vil også kreve slike attester, f.eks. når anbud skal innleveres. Søknader om skjenkebevilling og ulike løyver vil alltid kreve at attest for skatt og moms vedlegges.

Trenger du bistand til å ta ut attester så skal du vite at regnskapsføreren er god til å bruke Altinn.