Har du tenkt på at avfallet din bedrift produserer kan bli en inntektskilde?

I tradisjonell lineær økonomi produseres varer hvor verdien synker med tiden, produktet har til slutt verdi 0, og blir til avfall. Vi ser nå en trend med overgang fra lineær- til sirkulær økonomi. Tanken bak sirkulær økonomi er bruk av fornybare energikilder og råvarer, samt effektive systemer som sørge for at det som i dag blir til avfall blir råmaterialer i framtida.
Viktige elementer i sirkulær økonomi er
  • å produserer varer med lang levetid og høy kvalitet for å maksimere nytten 
  • designer varer slik at de er lette å gjenbruke  
  • å utnytter materialer og råvarer som blir til overs etter produksjon 
  • å gjøre det mulig å reparere og vedlikeholde produkter på en enkel måte
  • å tenke nytt når det gjelder forretningsmodeller; kanskje kan vi leie en vaskemaskin med vedlikeholdsavtale, i stedet for å kjøpe en
  • å få myndighetene til å bidra med systemer og tilrettelegge for at det blir attraktivt å «tenke sirkulært» for industri, næringsliv og oss som forbrukere
 
Sirkulær økonomi ønsker å bidra til sikrere tilgang til materialer, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og reduserte klimautslipp. Dette er framtidens måte å drive industri og næringsliv på.