Bonden kan ikke regne med full timelønnSøknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan sendes to ganger i året. På ettersommeren kan både plante- og husdyrprodusenter søke produksjonstilskudd. Fristen er 20. august, men er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før fristen.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Formålet med produksjonstilskudd er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp» (jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 1).

Noen viktige faktaopplysninger:

  • Søknadsfristen er den 20. august
  • Du kan ikke levere søknaden før registreringsdatoen 31. juli
  • Leverer du søknaden etter fristen vil tilskuddet blir redusert med 1 000 kroner for hver dag etter fristens utløp
  • Siste mulighet for å søke med trekk er 20. september, leverer du søknaden etter denne dagen blir den avvist
  • Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om produksjonstilskudd leveres elektronisk via Altinn.

Må være registrert i Landbruksregisteret
Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om tilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik registrering.

Mer informasjon om produksjonstilskudd og innlevering av søknad finner du her.