Skattedirektoratet har åpnet for at man kan endre fra sjablongmetoden til individuell verdsettelse dersom man anskaffer elektronisk kjørebok og denne tas i bruk i løpet av inntektsåret. Skattedirektoratet var tydelige på at man var bundet til valgt metode for fordelsbeskatningen ved begynnelsen av inntektsåret, da de nye reglene for beskatning kom i 2016. Nå har de imidlertid endret på dette – dersom man anskaffer elektronisk kjørebok og denne tas i bruk i løpet av inntektsåret. Forutsatt at vilkårene for individuell verdsettelse ble oppfylt i løpet av fjoråret, vil denne endringen også få virkning fra og med inntektsåret 2016. Ønsker man å endre valgt metode, må opplysningene imidlertid korrigeres på a-meldingene for de aktuelle månedene. NB! Det er viktig å være klar over at denne endringen ikke fører til at man kan sjonglere mellom de to metodene gjennom året ut fra hva som er mest lønnsomt de ulike månedene. Les mer om saken på Sticos.no