skattefri bilFra i år blir bilgodtgjørelse over 3,80 per kilometer skattepliktig.

Det er som en del av budsjettforliket i statsbudsjettet at skattefri sats på bilgodtgjørelse blir redusert. Endringen innebærer at satsen settes ned med 30 øre til 3,80 kr pr km for alle personbiler. 2016 blir det første året der noe av statens sats blir skattepliktig – tidligere var skattefri sats og statens satser samkjørt. Siden satsen for bilgodtgjørelse i Statens reiseregulativ (kr 4,10 per kilometer) ikke endres, blir dermed 30 øre per kilometer skattepliktig.

Flere arbeidsgivere har i særskilt avtale, arbeidsavtaler, personalhåndbok og lignende forpliktet seg til å følge statens satser – men det er i utgangspunktet en sats som kun statsansatte kan kreve.

Arbeidsgivere som ikke har forpliktet seg til å benytte statens satser, bør vurdere å ta den skattefrie satsen i bruk for å unngå det merarbeidet splitting på skattefri og skattepliktig godtgjørelse gir.

Les mer om saken på Regnskap Norge