FreeDigitalPhotos.net

I utgangspunktet er gaver fra arbeidsgiver skattepliktige, men det finnes flere unntak. Et av eksemplene på dette er hvis det kan dokumenteres at den ansatte har kommet med forslag til forbedringer i bedriften, noe som må dokumenteres skriftlig.

Et slikt forslag kan premieres med en gave på inntil 2500 kroner, om arbeidsgiver ønsker det.Hvis arbeidsgiveren ønsker å gi en gave på 1000 kroner til alle i bedriften, så vil også denne være unntatt skatteplikt. Det finnes også en rekke jubileer og andre begivenheter der arbeidsgiver kan gi arbeidstaker gaver han eller hun ikke trenger å skatte av.

I listen under finner du flere eksempler på skattefrie gaver:

 

Anledning

Forklaring

Maksbeløp

Uten anledning Må være gave som gis til alle i bedriften, for eksempel julegave 1000,- per år
Forslag til forbedring av organisasjon eller arbeidsmetoder Forslaget må ha stor betydning og må kunne dokumenteres 2500,- per år
Arbeidstaker går av med pensjon 3000,-
Arbeidstaker slutter Gjelder ikke pensjonering. Må ha jobbet minst 10 år i bedriften 3000,-
Arbeidstaker gifter seg 3000,-
Arbeidstaker fyller 50, 60, 70 eller 80 år 3000,-
Virksomheten har bestått i 50/100/150 o.s.v år 4500,-
Virksomheten har bestått i 25/75/125 o.s.v år 3000,-
25,40,50 eller 60 års tjenestetid i bedriften Generell gave på 8000 kroner. Gullklokke kan ha verdi på 12 000 8000,- / 12 000,-

 

Under forutsetning av at gavene ikke gis i form av penger, kan du være maks heldig å motta gaver for en verdi av 26 000 kroner, uten å måtte skatte for dem. I oppslagsverket Lønn Info, kan du lese mer om regler for skatt og avgifter på gaver fra arbeidsgiver.

Kilde: Infotjenester