SkogsmaskinSammen med kolleger ved Norsk institutt for skog og landskap har økonom og forsker Birger Vennesland gått gjennom energiforbruk og kostnader ved de ulike arbeidsoppgaver som skogbruket består av. Resultatet er en fullstendig oversikt over alle innsatsfaktorene.

I rapporten defineres verdiskaping i et samfunnsøkonomisk perspektiv som bidrag til netto nasjonalprodukt. I skogen skjer verdiskapingen ved at trærne vokser og at de hogges og transporteres til industrien. Netto verdiskaping fra tømmersalg er størst i skogfylkene på Østlandet, med Hedmark fylke som det fremste.
Skognæringen er nevnt i plattformdokumentet til den nye regjeringen, og det foreligger flere konkrete tiltak for å stimulere aktiviteten i norsk skogbruk: Ny teknologi og bedre transport kan øke effektiviteten og redusere kostnadene i framtidas skogregnskap.

(Kilde: www.forskning.no)

Les hele saken hos forskning.no her