BondeDen 20. august er fristen for å søke på mange av tilskuddsordningene i landbruket. Søknad om produksjonstilskudd kan sendes to ganger i året. I august kan både plante- og husdyrprodusenter søke produksjonstilskudd, og Statens landbruksforvaltning oppfordrer til at søknader om produksjonstilskudd leveres elektronisk via Altinn.

Søknaden kan ikke sendes inn før registreringsdatoen 31. juli. Ved innsendelse etter 20. august vil tilskuddet blir redusert med 1 000 kroner for hver virkedag etter fristens utløp. Det er anledning til å søke tilskudd med reduksjon frem til 20. september. Søknader som kommer inn etter denne dato vil bli avvist. Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Foretaket MÅ være registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom, og eventuell søknad om produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik registrering.

Formålet med produksjonstilskudd er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp» (jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 1). Mer informasjon om de forskjellige tilskuddsordningene og hvilke søknadsfrister som gjelder finner du på Statens Landbruksforvaltning.

Mer informasjon om hvordan du går frem for å sende søknad elektronisk via Altinn finner du her. Legg merke til at det er helt spesielle krav til hvordan du er registrert, altså hvilke rettigheter du har, for at du skal få tilgang til Altinn-tjenesten. Hvis du ikke finner ut av hvordan du skal få tilgang – ta kontakt med oss i Vekstra så hjelper vi deg.