Rett før sommerferien kjørte vi en liten leserundersøkelse for å finne ut litt mer om hvordan våre kunder forholder seg til kundebrevene som sendes ut. Dette har gitt oss en del nyttig informasjon som vi skal ta med oss inn i høsten. Vi har nå trukket ut fem heldige mottakere av en liten sensommergave fra oss. I tilfeldig rekkefølge:

Geir Andersen – Namnå

Arne og Britt Raastad – Lunner

Øivind Larsen – Oslo

Åse Johnsen – Grue Finnskog

Anette C. Sand – Fall

Vi gjør også oppmerksom på at du nå kan følge Vekstra på facebook. Her vil vi dele nyttige og interessante saker – både egenprodusert stoff og saker fra andre aktører. Enkle råd og tips for skatt og likning vil vi også dele her. Dermed kan det lønne seg å følge Vekstra på Facebook.

Regnskapsførerne Vekstra ønsker alle sine kunder en stråldende høst!