børs aksjer illustrasjonAlle norske aksje- og allmennaksjeselskap, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles opplysninger om alle eier- og kapitalforhold.

Utbytteutdeling siste år skal også registreres. Årsaken til at selskaper er pålagt å levere aksjonærregisteroppgave, er at Skatteetaten trenger grunnlagsinformasjon for å lage aksje- og egenkapitalbevis til aksjonærene.

Dette dokumentet hjelper aksjonærene til å få inn korrekte aksjeopplysninger i selvangivelsen. Dersom aksjonærregisteroppgaven ikke godkjennes, vil det ikke være grunnlag for å utarbeide og sende ut opplysninger til selskapets aksjonærer. I slike tilfeller må det leveres inn en tilleggsoppgave – slipper unna gjør man ikke.

Innleveringsfrist i Altinn er 31. januar 2015. Gi de nødvendige opplysninger til regnskapsføreren så snart som råd så unngår alle ekstraarbeid og sikrer riktig ligning. Her er også link til oppgaven på skatteetatens webside