Nye AS velger bort revisjonAntall nyetablerte bedrifter har holdt seg stabilt gjennom 2013 – sammenliknet med 2012. Dette på tross av at «spådommene» gjennom 2013 har vært betydelig mer negative enn det var foregående år.

Direktør i Experian, Tina Sandnes Rellsve, sier i en uttalelse til Nationen:
– Sånn generelt ser vi i fjerde kvartal veldig lite nedgang i antall nyetableringer. Året sett under ett er også relativt stabilt i forhold til 2012. Det kan tyde på at markedet er litt avventende. Gitt at vi ser langt flere negative spådommer nå enn i 2012, så holder antall nyetableringer seg på et godt nivå.

Flere AS – færre på andre organisasjonsformer.
Det ble etblert omtrent 1000 nye AS i 2013. Samtidig ser man en tilsvarende nedgang i antall NUF/andre. I 2012 endret den rødgrønne regjeringen loven om krav til egenkapital for AS. Kravet ble redusert fra kr 100.000 til kr 30.000. En regelendring som fritar små AS for revisjonsplikten kan også være en medvirkende årsak til at antall AS har økt.

Les hele saken på Nationen.no