[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Statsbudsjettet 15

Faksimile dinside.no 8. oktober 2015

Redusert formuesskatt og økt registreringsgrense for merverdiavgift er blant det som foreslås i årets statsbudsjett, forteller Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening (NARF).

Redusert skatt på formue
Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent, og bunnfradraget økes til 1,2 millioner kroner for den enkelte eller 2,4 millioner kroner for ektepar. Samtidig øker verdsettingen av sekundærboliger utover den først anskaffede og næringseiendom fra 60 til 80 prosent av markedsverdien. Alle skattytere vil fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag. Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke med Regjeringens forslag.

Minstefradrag, trygdeavgift, toppskatt og utfasing av klasse 2 
Det høyeste nivået på minstefradraget for lønn og trygd økes med om lag 1 000 kroner utover lønnsjustering, og satsen i minstefradraget for pensjon foreslås økt fra 27 til 29 prosent.

Trygdeavgiften for lønn og trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, og innslagspunktet i toppskatten økes med 7 500 kroner utover lønnsjustering. Samtidig økes den nedre grensen for å betale trygdeavgift til 49 650 kroner, slik at den såkalte frikortgrensen øker til 50 000 kroner.

Skattefunn utvides
Regjeringen foreslår utvidelser i Skattefunnordningen. Det foreslås å heve beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt FoU fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 33 millioner kroner.

Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde
Det foreslås en ny betalingsordning for skatt på latente gevinster ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde. Etter forslaget kan uttaksskatt for alle typer objekter betales i årlige rater over sju år. Ved faktisk realisasjon må all resterende skatt betales inn. Det skal beregnes renter på det utsatte skattebeløpet. Endringene for uttak av immaterielle eiendeler og omsetningsgjenstander skal tre i kraft med virkning for uttak fra norsk beskatningsområde fra og med inntektsåret 2014, mens det for fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser skal skje for uttak fra og med 19. juni 2014.

I tillegg foreslås det å endre bestemmelsen om sikkerhetsstillelse for skatt knyttet til uoppgjorte skatteposisjoner (gevinst- og tapskonto mv.) ved opphør av skatteplikt til Norge og flytting til en annen EØS-stat mv. Ved flytting til en annen EØS-stat skal sikkerhet bare kreves dersom det foreligger en reell risiko for at skatten ikke kan inndrives. Endringen skal tre i kraft fra og med inntektsåret 2014.

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene for deltakerlignede selskaper, med hensikt å forenkle. Det legges opp også til endringer i klagenemndsordningen på skatteområdet. Det stilles blant annet strengere krav til nemndsmedlemmenes utdannings- og yrkesbakgrunn enn det som følger av gjeldende rett (relevant utdanning og praksis), og at nemndsmedlemmene oppnevnes av Finansdepartementet.

Merverdiavgiftsendringer
Den alminnelige grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret foreslås økt fra 50 000 til 150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning. Videre foreslås det å øke grensen for private avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Samtidig skal frakt- og forsikringskostnader medregnes i beløpsgrensen.

Les hele saken på Narf.no[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]