Scheel utvalgetDet var før framleggelsen av Statsbudsjettet bl.a. knyttet spenning til forslag om endringer i selskapsskatten og utbyttebeskatningen.

Så langt vi kan se er de konkrete forslagene at selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 27 til 25 %. Finansministeren signaliserer at dette er et trinn mot en selskapsskatt på 22 % i 2018.

Det foreslås ingen direkte skjerpelse av utbyttebeskatningen. Indirekte foreslås allikevel en skjerpelse av at utbyttet skal tillegges alminnelig inntekt med en faktor på 1,15.

Viktigere for mange er kanskje at lån til aksjonær foreslås regnet som utbytte. Aksjonær som låner penger av eget selskap og betaler tilbake må uansett betale utbytteskatt på lånebeløpet ifølge forslaget til Statsbudsjett.