Forsinket innleveringDet er Regnskap Norge som har anmodet om forlenget frist for levering av a-meldinger for desember 2015. Skattedirektoratet har med bakgrunn i dette, ikke sanksjonere for sent innkomne meldinger, så fremst de blir levert i løpet av januar 2016.

I brevet påpekte Regnskap Norge at desemberrapporteringen med frist 5. januar i teorien skal være den siste innrapporteringen som skjer for inntekståret 2015. Det er derfor svært viktig at alle relevante lønnsopplysninger blir tatt med. Regnskap Norge erfarer at det ofte skjer en rekke korreksjoner ved årets slutt – ikke minst på grunn av forsikringsselskapenes årsoppgaver, som ikke kommer før langt utpå nyåret. Desember er også mer krevende enn øvrige måneder, og er derfor en utfordring i fohold til at det samtidig skal gjøres varetellinger og kontrollhandlinger knyttet til kontantbeholdninger.

Les hele saken hos Regnskap Norge

Les brevet som Regnskap Norge sendte, i sin helhet