Svin i lenkeDebatten om import av dansk svinekjøtt går høyt. Årsaken er de siste dagers nyheter om utbredelse av antibiotikaresistent MRSA-smitte i danske besetninger. Medisinprofessor Steinar Westin sier til Nationen at dette er så dramatisk at all import og grensehandel med dansk svin bør stoppes.

Svine-MRSA har tatt livet av fire personer i Danmark. Kontroller viser at 8 av 10 danske slaktegriser er smittet. – Det er all grunn til å advare både forbrukere og matkjeder mot å kjøpe dansk svinekjøtt, sier Westin.

Mattilsynet i Norge har tatt mål av seg til å utrydde MRSA på norske gårdsbruk, av hensyn til folkehelsen. Men selv om dette er et fokus nasjonalt vil Mattilsynet foreløpig ikke forby import av dansk svinekjøtt til Norge. Mennesker kan bære bakterien med seg over lengre tid, uten selv å bli syke. Spesielt er man bekymret for å få MRSA-smitten inn på sykehusene. Personer med svekket immunforsvar er mest utsatt. Westin kaller MRSA for alle «kirurgers store skrekk», og den mest fryktede av alle sykehusbakterier.

Lille Danmark er en av verdens største eksportører av svinekjøtt. For at dette skal være mulig sier det seg selv at det det er høy tetthet av bruk, og eventuell smitte sprer seg raskere mellom bestandene. Dette medfører igjen høyere bruk av antibiotika i produksjonen, som til syvende og sist bidrar til utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Vi har tidligere skrevet om at graden av norsk selvforsyning er kritisk lav. Vi produserer stadig mindre av den maten vi trenger her til lands, og er i større grad avhengige av å importere. Men kanskje bør vi ta den danske MRSA-problematikken som et varsel om hvordan fremtiden kan arte seg hvis vi ikke tilrettelegger for norsk produksjon? Bondeorganisasjonene har i årevis hevdet at det ikke er politisk vilje til å sikre og opprettholde produksjonen i norsk landbruk. I og med den dokumenterte nedgangen i selvforsyningsgraden har de kanskje rett i det.

Når alt kommer til alt: Kanskje det er bedre å ha «svin på skogen» i en desentralisert norsk modell, enn å basere seg på importert kjøtt fra enorme «svinefabrikker» ute i den store verden?