BudsjettpengerBudsjettering er nødvendig for de fleste virksomheter – ingen foretak klarer seg uten planlegging. Budsjettarbeidet gir svar på om du vil tjene penger – eller tape, i året som kommer. Noen vil kunne klare å sette opp budsjett selv, mens andre bør kontakte en regnskapsfører. Her er noen tips!

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Man setter seg mål ved virksomheten og planlegger for å nå disse målene. Budsjettene er resultatet av denne planleggingen.

Å drive virksomhet av noe omfang uten et godt budsjett er som å prøve å seile til Amerika – uten kart og kompass. Det kan selvsagt gå bra. Columbus klarte seg på et vis, selv om han jo egentlig skulle til India! Men det kan også gå aldeles galt.
Altinn

Ta utgangspunkt i fjoråret
For å kunne planlegge neste års virksomhet, trenger man en del informasjon. For etablerte foretak vil det være praktisk å bruke fjorårets regnskap som grunnlag. For ett nystartet foretak er utfordringen noe større.

 • Tenk aktiviteter
  I første runde i budsjettperiodene er det viktig å tenke på at tallene ikke er det viktigste, men hvilke aktiviteter/handlinger bedriften planlegger å gjøre neste år. Budsjettene blir da i neste runde en konsekvens av dette.
 • Nøkkeltall
  Budsjettene skal være en styringsparameter. Kan du klare å komme fram til noen få nøkkeltall som beskriver hele din bedrift, som du og alle medarbeiderne klarer å huske fra periode til periode?
 • Kostnadskalkyler
  Mangelfulle kostnadskalkyler der det ikke er tatt høyde for skjulte kostnader, kan ta knekken på ethvert godt budsjett. Husk å ta med variabler som den tiden det tar å lage et tilbud, uforutsett sykefravær, forsinkelser eller ekstrautgifter.
 • Markedsanalyse
  Hvem er målgruppen din, hva er de opptatt av, hvem er konkurrentene dine og hvordan priser de sine produkter?
 • Et oppdatert regnskap
  Sørg for å være ajour med regnskapet. Sorter bilagene ettersom de kommer inn – og hold regnskapsføreren din oppdatert.
 • Likviditet
  Pengestrømmen inn bør være i forkant av pengestrømmen ut. Fakturer umiddelbart. Husk at du skal betale løpende kostnader. Resultatet er ikke saldo på konto til enhver tid. Resultat = Inntekter – Kostnader og Likviditet (betalingsevne) = Innbetalinger – Utbetalinger

Altinns Budsjettguide gir en god indikator på hva som er verdt å tenke på når du nå setter i gang med budsjettarbeidet. Her ligger gode eksempler og tips til hva du bør fokusere på.

Lykke til!

Kilde: Adekvat.no, Altinn