Mange utsetter levering av likningspapirer og annen dokumentasjon til siste frist. Det kan ofte føre til en mindre effektiv prosess. Hva med å planlegge og bli ferdig før fristen?

Illustrasjonsbilde-Skatteetaten. Dessuten er det både ressurser og tid spart om prosessen tar kortere tid.

Tydelig og effektiv kommunikasjon
Om man på et tidlig tidspunkt får oversikt over hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, tidsfrister og rapporteringsansvar – ja, hvis flere på et tidlig tidspunkt er forberedt på hva som skal til, ligger det til rette for både god kommunikasjon og forståelse fra alle parter.

Unngå flaskehalser
Planlegging og tidsfrister er nøkkelord i denne sammenhengen.  Sett fristene tidligere enn hva du ellers ville gjort, både for styrebehandling og eventuell generalforsamling. Involver regnskapsfører og revisor på et tidlig tidspunkt – så unngår du flaskehalser i prosessen. Husk at det er mulig å gjennomføre regnskapsmessige periodiseringer, så en utsettelse på grunn av at man ikke har mottatt alle inngående fakturaer er ikke et argument. Prøv å være ajour med dokumentasjon av balansen den 30. november!

Dokumentasjon og planleggingslister
Den interne kvalitetssikringen er enklere å gjennomføre og årsoppgjørsprosessen mer effektiv hvis dokumentasjonen er forståelig for alle. Bruk gjerne standard maler, husk at alle betydelige poster skal dokumenteres. Det er bedre med en forklaring eller et notat for mye, enn et for lite. Lag en standardisert liste for å ivareta kravene til dokumentasjon: Regnskapsføreren din kan hjelpe deg med å sette opp en slik. Denne listen vil sikre at alle som er involvert i prosessen, fra år til år vil huske hva som er viktig, alle vurderinger og kontroller som skal til. Planlegging er gull verdt!

Lykke til!

 

Kilde: Sticos