Ikke makulerSelv om siste halvår 2016 gjenstår så vil vi i Vekstra gjerne at du innleverer det du har av regnskapsbilag så langt. Da kan vi nemlig starte med bilagsregistreringer og en del rutinearbeid – og slik sett få en liten «tjuvstart» på årsregnskapet for din bedrift.

Hvis vi kan gjøre unna en god del av jobben for deg allerede på sensommeren og i høst er veien frem til et ferdig årsregnskap mye kortere i det nye året. Og dette er en typisk vinn/vinn-situasjon: Vi slipper unna mye overtidsarbeid og en arbeidsdag preget av brannslukking når tidsfristene begynner å nærme seg.

Du mottar årsregnskapet for gjennomgang i god tid før innleveringsfristen i 2016 og kan således bruke god tid på å gå i gjennom og sette deg inn i hvilke disponeringer som er gjort. Mindre stress, bedre kvalitetskontroll og bedre tid til kommunikasjon med spørsmål og svar er en forutsetning for at vi skal kunne levere deg et årsregnskap som er av høyest mulig kvalitet. Og hvem vet? Kanskje finner vi også poster som kan disponeres annerledes innenfor regelverket, og i sin tur gi deg lavere skatt?

Ta kontakt med din regnskapsfører for å avtale innlevering av bilag allerede nå!