Matfestival i NormandieI år arrangeres den 20. festivalen i rekken av matfestivalen «Les Rencontres de Cambremer» i Normandie, Frankrike. Festivalen er for matprodukter med Beskyttet betegnelse, eller AOC, den består av en faglig del med rundebordskonferanser og en publikumsdel med stands og servering.

Norge er invitert som æresgjester med seks produsenter; Sider fra Hardanger, Tørrfisk fra Lofoten, Skjenning (trekantet søtt flatbrød) fra Trøndelag, Kurv fra Valdres, Gamalost fra Vik og Fenalår fra Norge. Alle produsentene har det til felles at de har fått en beskyttet betegnelse. Dessuten har Tørrfisk fra Lofoten også nylig fått en beskyttet betegnelse for sitt produkt i EU. Dette er det sterkeste juridiske vernet et matmerke kan få, og en solid anerkjennelse av produktets kvalitet.

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener.

Beskyttede betegnelser reguleres av egen nasjonal forskrift. Den omfatter tre ulike betegnelser:

Formålet med beskyttede betegnelser er å oppnå større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon, sikre forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter, samt ta vare på viktig kunnskap om norsk mat og matkultur. Det er Mattilsynet som foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse.

Lederen for matfestivalen, Jean-Claude Arnaud, jobber til daglig i norske Matmerks søsterorganisasjon Institut National de l’Origine et de la Qualite – Nasjonalt institutt for opprinnelse og kvalitet, i utkanten av Paris. Han sparer ikke på superlativene om Norge og tror at det er store muligheter for eksport av det de opplever som eksotiske produkter:
– Eksportmuligheter for flere norske produkter? Ja, hvorfor ikke? Dere eksporterer jo tørrfisk, og deres produksjon av gamalost og sider kan også gi muligheter her i Frankrike, sier Jean-Charles Arnaud til Bondebladet.

Festivalen har ca 15.000 besøkende og regnes som en viktig matfestival i et av Frankrikes mest tradisjonsrike jordbruksområder. Mer om festivalen kan du finne her: http://www.lesrencontresdecambremer.fr/

Kilder: Bondebladet, Matmerk, Les Rencontres de Cambremer