Frist for betaling av restskattI juni i år var det 403 000 nordmenn som fikk den sure beskjeden om at de hadde fått baksmell på skatten. Og betaler du ikke andre termin innen onsdag 24. september kan regninga bli enda dyrere.

Staten forventer innbetalinger på til sammen 5,5 milliarder skattekroner når restskatt regninga forfaller på onsdag. Det er et snitt på cirka 13 650 kroner per person. Betaler du for sent, blir du ilagt forsinkelsesrente på 9,5 prosent – en rente som løper fra forfallsdato fram til du har betalt. Det kan bli dyrt for den enkelte.

Ta kontakt med kemneren
Har du ikke spart opp penger til restskatten, kan det være en utfordring å skrape sammen flerfoldige tusen kroner på så kort tid. Og det kan bli dyrt å forholde seg passivt i slike situasjoner. Heldigvis finnes det løsninger.

Trond Brenden– Ta kontakt med kemneren i din kommune og forklar problemet. Det kan faktisk være mulig å få til nedbetalingsordninger – eller en utsettelse av betalingen, sier autorisert regnskapsfører og rådgiver i Regnskapskjeden Vekstra, Trond Brenden. – Det viktigste er å ta kontakt, ikke vær engstelig for å ta en telefon til kemneren eller andre du skylder penger, for å få til en løsning. Gjør det enkelt for deg selv, oppfordrer han.

– Et godt råd er også å søke om utsettelse av avdrag på boliglån eller studielån, slik at du kan frigjøre kapital til å betale restskatten.

Trekk i lønn eller andre ytelser
Det er skatteoppkreverne og kemnerne som har ansvar for innkreving av ubetalt restskatt. Betaler du ikke etter å ha fått varsel om betaling, kan de sette i gang andre tiltak for å få krevd inn penger. Etter en vurdering av din økonomiske situasjon, har de mulighet til å trekke et månedlig beløp fra lønn eller trygdeytelser fra NAV. Om dette ikke er mulig, kan de også vurdere utleggsforretning – det vil si at de tar pant i mulige eiendeler.

Bedre føre var
– Vurder inntekten din og se om det er mulig å trekke mer skatt, slik at du ikke havner i samme situasjon til neste år, oppfordrer Trond Brenden. – Det gjør du enkelt ved å gå inn på skatteetaten.no. Ønsker du ikke det, så sørg i alle fall for å sette av penger slik at du er godt skodd for en ekstra utgift om resultatet skulle bli restskatt neste gang også.