Rod-kurveFerske tall fra SSB viser at antallet konkurser er økende, sammenliknet med foregående år. Oktober i år, sammenliknet med oktober forrige år, økte antall konkurser med 15,8%. Samlet for 2013 så langt (tall pr 1. november) har antallet konkurser økt med 16,6%. Alle fylker så nær som Finnmark opplever konkursvekst. I Finnmark har man hittil i år hatt en reduksjon på 10,4%

Tallene for oktober 2013 fordeler seg slik:

  • Konkurser og tvangsavviklinger i AS – totalt 365 stk
  • Personlig konkurs med ENK – totalt 118 stk
  • Konkurs i norsk utenlandsk foretak (NUF) – totalt 44 stk
  • Andre, borettslag, DA, foreninger etc – totalt 8 stk

Tallene fordelt pr fylke finner du HER (word-fil fra SSB)
Tallene fordelt pr næringskode finner du HER (word-fil fra SSB)

Det er ofte sammensatte årsaker til at en bedrift går konkurs – men i veldig mange tilfeller handler det om likviditet. For virksomheter som ikke driver med kontantsalg er det essensielt å ha gode fakturering- og oppfølgingsrutiner. Prosessen med innsalg, avtaleinngåelse og fakturering bør kvalitetssikres fra A til Å. Her følger noen gode råd:

Kredittsjekk av nye kunder
Nye kunder og nye kontakter er spennende, men innebærer samtidig en større risiko enn et gjensalg til en eksisterende kontakt. Nye kunder/kontakter bør rutinemessig sjekkes med hensyn til betalingsdyktighet. Spesielt hvis en potensiell avtale dreier seg om et beløp av betydning. Din regnskapsfører kan hjelpe deg med å foreta en vurdering eller kredittsjekk hvis du ikke har slike rutiner selv.

Daglig fakturering
Når en vare/tjeneste er levert bør den faktureres umiddelbart. Dette er det enkleste grepet man kan gjøre for å sørge for en jevnere pengestrøm. Samler man opp all fakturering til månedslutt vil man i stor grad oppleve «høye topper og dype daler» med hensyn til likviditet. Sett som standard så korte forfallsfrister som mulig. For eksempel 7 eller 10 dager, men med mulighet for å avtale andre betingelser. Avtal gjerne også delfakturering, for eksempel 25% ved avtaleinngåelse, eller en viss prosent A-konto pr oppnådd milepæl. Dette vil ytterligere bidra til en jevnere pengestrøm, og på det jevne, bedre likviditet.

Personlig oppfølging
Daglig statussjekk på utestående fordringer er en enkel og lite tidkrevende form for kvalitetssikring. Hvis en ny kunde er forsinket med betaling kan det lønne seg å gjøre en direkte henvendelse til kunde/kontaktperson allerede etter et par døgn. Gjerne pr mail eller telefon. Spør om faktura er mottatt, om kunden har spørsmål til fakturaen, og gjør oppmerksom på at forfall er passert. Tilby gjerne også utsettelse på forfall innen rimelighetens grenser hvis kunde trenger det. Det kan godt være at kunden selv sitter i en midlertidig likviditetsklemme. Dette vil oppleves som ekstraservice snarere enn purring og mas, og kunde vil være tilbøyelig til å prioritere dine fakturaer ved neste korsvei.

Første purring med inkassovarsel
Kommer man likevel dit at det må sendes purring, la denne som standard også inneholde inkassovarsel. Det betyr at man i neste omgang sender den rett til inkasso hvis betaling fortsatt uteblir. NB – husk at et inkassovarsel må ha 14 dager forfall. Din regnskapsfører kan hjelpe deg med å få iverksatt inkasso-prosessen, hvis du ikke har avtale med eget inkassoselskap for å drive inn fordringene.