Svart arbeid er en betegnelse for arbeid som utføres uten at det betales skattarbeidsgiveravgifttrygdeavgift eller merverdiavgift – og det er ulovlig. Har du rotet med innbetalinger til det offentlige eller det svarte arbeidet har foregått i stor målestokk, kan du bli straffet. Her er noen tips til hvordan du kan opptre «hvitt»!

Hobbysnekring i eget hjem er ikke MVA-belagt

Nylig ble en næringslivsleder dømt til betinget fengsel og bot for å ha hyret vaskehjelp og betalt svart. Gjennom undersøkelser og forskning på området har det vært gjort en rekke forsøk på å anslå omfanget av svart arbeid, men det foreligger ingen pålitelig statistikk eller oversikt over den svarte økonomien. De fleste konkluderer med at det dreier seg om minst flere titalls milliarder kroner i året.

Et samfunnsproblem
Svart arbeid anses for å være et stort samfunnsproblem og et problem for virksomheter som driver lovlig, fordi det gir så ulike konkurransevilkår. 1. januar 2014 ble det innført nye krav i bokføringsloven om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Hensikten er blant annet å motvirke svart arbeid.

Skulle du som privatperson trenge å få utført enkeltjobber, har skatteetaten egne regler om dette, som gjør det enklere – og helt «hvitt»:

Dette kan du gjøre hvitt og skattefritt
Totalt sett slipper du arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i hjem og fritidsbolig for 60 000 kroner i året (gjelder også barnepass), men skatteetaten har regler for dette:

  • Arbeidet skjer i tilknytning til ditt hjem eller fritidseiendom, for eksempel renhold, hagestell, snømåking og arbeid på bygning, hage, kjøretøy og løsøre.
  • Utbetalt lønn ikke utgjør mer enn 6000 kr i året per person år.
  • Du betaler som privatperson.
  • Den som utfører jobben ikke har firma i samme bransje.

NB: Alle kravene må være oppfylt.

Alvorlige konsekvenser
Fra 1. januar 2011 ble følgende vedtatt av Stortinget: Om du kjøper tjenester for over 10.000 kroner kontant fra en næringsdrivende, kan du bli gjort medansvarlig hvis den som gjør jobben dropper skatter og avgifter. Om du visste at den næringsdrivende jobbet svart eller ikke, har ingenting å si – men betaler du via bank, så slipper du medansvar. Skatteetaten står også klar med tilleggsskatt hvis det oppdages at du har kjøpt tjenester svart. I verste fall kan slike transaksjoner føre til både fengsel og bøter i tillegg.

Sjekkliste for å unngå svart betaling:
– Pengeoverføringer og betalinger skal kun skje gjennom bank, ikke kontant.
– Kontroller at du har mottatt korrekt faktura som viser håndverkerselskapets organisasjonsnummer, momsregistrering og ilagt merverdiavgift.
– Krev alltid kvittering for utført arbeid eller tjeneste
– Du plikter å betale inn forskuddsskatt for håndverker hvis han ikke har eget firma og verdien overstiger 10 000 kroner.

På nettstedet handlehvitt.no kan du lese mer detaljert om regelverket og få hjelp til direkterapportering til skatteetaten for lønn til vaskehjelp og barnepass. Her finner du også en mulighet for firmasjekk, om du er i tvil om du har valgt en seriøs leverandør, samt andre praktiske råd.

Kilde: Skatteetaten, Handlehvitt.no, Aftenposten.no