melkekuHovedfokuset på Felleskjøpets årlige kraftfôrmøte på Sola sist uke var fett i kraftfor. Flere frykter at utfasing av palmeoljen kan bety både et dyrere og dårligere kraftfôr for melkebonden.

Det var NRK som satte fokus på at den omstridte palmeoljen brukes i kraftfôret til melkekyr i Norge. Noe både Tine og fôrprodusent Felleskjøpet unnlot å informere om, i følge flere melkebønder NRK var i kontakt med da.

Palmeolje er den viktigste årsaken til avskoging i Sørøst-Asia. Den gangen NRK satte søkelyset på saken, svarte Felleskjøpet med å si at de ønsket å fase ut palmeolje i kraftfôr innen 3-5 år, og for en del produkter er dette allerede gjort, for eksempel i økologisk kraftfor.

Gradvis utfasing
Felleskjøpet arbeider med et nytt fôringskonsept, men sier det gjenstår atskillig testing og utprøving, før man ønsker å gå ut med dette, opplyser Bondebladet. Det er utfordringer, spesielt på kostnadssiden, men de har tro på at det er mulig å utfase palmeolje også i svinefor. Både slaktekylling og gris er i den situasjonen at de bruker mye animalsk fett.

Også for melkekyr har kraftfor med palmeolje gradvis blitt moderert. Men med økt ytelse i mange melkekubesetninger har det derimot vært en dreining mot andre kraftfôrslag. Her er utfordringene med å fase ut de palmeoljebaserte produktene langt større.

For melkekyr er utfordringen vommiljøet og energibehovet etter kalving. Man frykter det kan bli for mye stivelse om man ikke tilsetter tilstrekkelig fett, noe som kan gå utover både grovfôropptak og fruktbarhet. Kua kan også lettere få ketose, i følge Bondebladet. Det er vanskelig å erstatte med andre fettslag, fordi det kan ha en negativ innvirkning på mikrober i vomma.

Bekymret for kvaliteten
Leidulf Nordang frykter utfasing av palmeoljen kan bety både et dyrere og dårligere kraftfôr for melkebonden. Han er utviklingssjef for drøvtyggerfôr i Felleskjøpet og mener det vil ta tid før man kan utfase palmeoljen fullstendig, uten for store økonomiske konsekvenser.

Administrerende direktør, Knut Røflo, mente at man som et av verdens rikeste land har en forpliktelse til å gå foran og vise vei i denne type vanskelige situasjoner. Men det er krevende:
– Å fase ut palmeolje er en betydelig utfordring, spesielt når andre land ikke stiller denne typen krav, sier han til Bondebladet.