FerieEtter sykdom og foreldrepermisjon vil ferie som ikke er avviklet automatisk bli overført til neste år. Men det gjelder ikke hvis det er tid til å avvikle ferie før nyttår.

Det er en regelendring fra 2014 som gjør at arbeidsgiveres mulighet til å betale ut ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ble fjernet. Ferie som ikke er avviklet må derfor overføres til neste år sammen med pengene.

Utbetales ikke
Infotjenesters arbeidsrettsjurist Camilla Schie-Veslum sier at feriedagene altså ikke skal betales ut og strykes, men overføres til neste år. – De forsvinner ikke, påpeker hun. – Arbeidstakere som kommer tilbake på slutten av året etter å ha vært 100 % sykmeldt eller i foreldrepermisjon, må imidlertid ta ut så mye ferie de rekker før nyttår, sier Schie-Veslum til Infotjenester. – Det er imidlertid mulig å avtale overføring av 2 uker lovfestet ferie pluss eventuelt de 4 avtalefestede feriedagene de fleste arbeidstakere har.

Hun opplyser også at gradert sykmeldte skal avvikle ferie som vanlig gjennom året: – Den ansatte kan ikke bare ta feriedager på de dagene vedkommende skulle ha vært på jobb; det blir altså ikke et «gradert» ferieuttak, sier Schie-Veslum

Arbeidstakeren må gi beskjed til NAV, slik at sykepengene stoppes. Dette gjøres ved å føre opp feriedagene under del D på sykmeldingsblanketten.

Ferielover regulerer kun lovfestet ferie
I Norge har alle arbeidstakere 4 uker og 1 dag lovfestet ferie, pluss en ekstra ferieuke fra og med det året de fyller 60 år. I tillegg har de fleste arbeidstakere 4 dager ekstra avtalefestet ferie.

– Det innebærer at dersom det står igjen avtalefestede feriedager på slutten av året, og partene ikke blir enige om hva som skal skje med disse dagene, så vil det være arbeidsgiver som bestemmer hvorvidt dagene skal overføres eller utbetales. I staten er det lagt til grunn at de avtalefestede feriedagene skal behandles likt med de lovfestede feriedagene med hensyn til overføring, sier Schie-Veslum.

Kilde: Infotjenester

Kilde: Ferieloven § 5