VedsekkerBioenergi fra saktevoksende skog gir mer karbonutslipp enn tidligere beregninger tyder på. Den faktiske klimaeffekten fra skogfyring kan vise seg å være mye større enn tidligere beregnet, skriver forskning.no.

Ved, torv, bioetanol og annet biobrensel har lenge blitt betraktet som et klimanøytralt brennstoff, fordi CO2-utslipp fra brenning av plantemasse kan tas opp igjen av en ny generasjon planter. Men så enkelt er det ikke i praksis – det tar nemlig tid før de nye vekstene er fullvoksne og all karbondioksid på nytt er tatt opp igjen i vegetasjonen. Dersom Bjart Holtsmark, forsker ved Statistisk sentralbyrå, beregninger er korrekte, er klimaeffekten fra forbrenning av saktevoksende skog over en hundreårsperiode med andre ord større enn fra fossilt brennstoff.
– Men det betyr ikke at all bioenergi fra skog er et dårlig miljøalternativ. Disse tallene gjelder kun bioenergi som fremskaffes ved økt hogst, understreker Holtsmark.

Les hele saken her