Fra 1.1.2019 trer vedtatte endringer i folketrygdloven i kraft. Fra 4. desember 2018 må digitale inntektsmeldinger benyttes av arbeidsgivere i forbindelse med søknader om foreldrepenger fra og med 1. januar 2019. For sykepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger blir den digitale løsningen pålagt fra nyttår.
Fra 1.1.2019 trer vedtatte endringer i folketrygdloven i kraft. Fra 4. desember 2018 må digitale inntektsmeldinger benyttes av arbeidsgivere i forbindelse med søknader om foreldrepenger fra og med 1. januar 2019. For sykepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger blir den digitale løsningen pålagt fra nyttår.
Hvis lønns- og personalsystemet som benyttes ikke har integrert den digitale inntektsmeldingen, må Altinn-versjonen benyttes. Her må alle opplysninger legges inn manuelt. Inntektsmelding må sendes inn løpende fordi det er fire uker mellom første mulighet til å sende inn inntektsskjema og første permisjonsdag. Les mer her