Regnskapsførerne Vekstra har fått ny hjemmeside. Enn så lenge vil både gammel (på www.vekstra.no) og denne nye ligge aktiv på nett. Vi jobber i disse dager med å flytte over informasjon fra den gamle til den nye. Dette arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2012.

Rett før sommerferien i år fikk vi produsert en digital brosjyre om Regnskapsførerne Vekstra. Denne kan leses digitalt på nett ved å klikke på bildet til høyre. Har du andre spørsmål til oss eller hvis du ikke finner frem til den informasjonen du leter etter på nett, ring vårt sentralbord eller send en e-post til vekstra@vekstra.no