Forsinket innleveringSkatteetaten opplyser om at det har skjedd viktige endringer i 2017 Omsetningsoppgaven for merverdiavgift.

Den erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen):

«Meldingen har både nye og endrede poster. Hensikten er å gjøre plass til merverdiavgift (mva) ved innførsel av varer. Fra 2017 skal denne avgiften oppgis og avregnes sammen med innenlandsk mva. Ansvaret for avgiften overføres da fra Tolletaten til Skatteetaten, som et ledd i regjeringens arbeid for en mer effektiv skatte- og avgiftsbehandling. Gjelder for mva-registrerte Endringen i mva-meldingen berører alle som er mva-registrert.

At mva ved innførsel avregnes terminvis i det vanlige mva-oppgjøret, gir en likviditetsfordel for de bedriftene som importerer varer. Behovet for tollkreditt for mva vil forsvinne. Små endringer for uregistrerte Importører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal som i dag oppgi og betale avgiften på tollstedet. Forskjellen er at Skatteetaten nå mottar innbetalingen og har ansvaret for eventuell etterkontroll og klagebehandling.

Så hva blir endringene i mva-meldingen?

• Mva-meldingen får 19 poster, der noen er nye og noen har endret innhold.
• Postene grupperes for å gi bedre oversikt.

Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye meldingen gjelder transaksjoner fra 1. januar 2017. Regnskapssystemene må tilpasses For å kunne levere riktige tall må regnskapssystemene tilpasses mva-meldingen. For bedriftene og regnskapsførere er det viktig å oppgradere regnskapssystemet til ny versjon og klargjøre kodeverket,» heter det i kunngjøringen fra Skatteetaten.

Kilde: Skatteetaten