Snart ferietid og mange har spart bonuspoeng for å ta med hele familien på tur. Det mange ikke vet er at bonusreiser er et frynsegode som utløser skatteplikt. Hittil har skattlegging nesten ikke vært praktisert. Nå kan det bli en endring på dette.

Det er arbeidstaker selv som har ansvar for å rapportere inn slike bonusreiser på selvangivelsen og per i dag har likningsmyndighetene ingen mulighet til å kontrollere hvem som holder seg til reglene eller ikke. Nå kan det bli en endring på dette. Finansdepartementet tror at det er betydelige beløp som her unngår beskatning og foreslår derfor en endring i reglene i både likningsloven og merverdiavgiftsloven. Endringer som skal gjøre det enklere for tredjepart å hente inn lister fra flyselskaper for å kontrollere hvordan du har benyttet bonuspoengene dine. I lovendringsforslaget begrunner de endringene slik: Manglende tiltak overfor denne typen lovbrudd kan føre til negative ringvirkninger. Hvis lovlydige aktører opplever at konkurrenter kan øke sin fortjeneste gjennom å unndra skatter og avgifter uten at det får konsekvenser, svekker dette motivasjonen for å opptre lovlydig.

Les mer om forslaget på Stortingets egne sider her