SalatRegjeringen Solberg mener at det eksisterende systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket hindrer effektiv konkurranse. Landbruks- og matdepartementet har derfor nedsatt et utvalg som skal evaluere dette systemet. Utvalget ledes av professor Erling Hjelmeng.

– Jeg har fått innspill fra mange hold, også de store samvirkeorganisasjonene i jordbruket, om at det vil være nyttig med en gjennomgang av dette systemet. Konkurranse bidrar til effektivisering og nyskaping, – til beste for forbrukerne, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i en artikkel på regjeringen.no.

Det eksisterende systemet har fått kritikk for å være omfattende og detaljert og hindre effektiv konkurranse fordi samvirkekonsernene både er dominerende markedsaktør og markedsregulator.

Sterkere konkurranse
Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor ha en gjennomgang av markedsregulatorordningen som i størst mulig grad skal sikre dette. – For å følge opp dette har jeg satt ned dette utvalget, sier Listhaug.

Utvalget skal følge opp Sundvolden-erklæringen, der det står: Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor gjøre markedsregulatorordningen mer uavhengig av samvirkeorganisasjonene. De har frist til 1. juni 2015 med å levere rapport.

(Kilde: regjeringen.no )