FirmaregisterSkatteetaten ønsker å videreutvikle firmasjekken på handlehvitt.no med opplysninger fra andre etater og organisasjoner. De ønsker å samle relevant informasjon i en felles nettløsning – en samordning av offentlige data om bedrifter som selger tjenester til publikum. 

Skatteetaten tror at de ved å samordne, tolke og presentere allerede åpne data om bedrifter, vil det gi et bedre bilde av hvilke bedrifter som er seriøse, og hvilke som ikke er det. Slik informasjon vil gjøre det enklere for folk å handle hos aktører som driver etter gjeldende lover og regler, mener de. Og en fersk undersøkelse som Skatteetaten har gjort bekrefter dette: Undersøkelsen viser at det eksisterer et stort udekket behov for informasjon hos forbrukere som ønsker å unngå svart arbeid. Informasjon om skattekriminalitet og arbeidere som får betalt under minstelønn gjør at de fleste av oss vil velge hvitt arbeid i stedet.

Les sak fra VG her: Bedre informasjon vil hindre svart arbeid

Resultater fra undersøkelsen viser blant annet at informasjon om mulig skattekriminalitet og at arbeidere får utbetalt under minstelønn, har størst avskrekkende effekt.

Syv av ti sier de vil velge den dyreste håndverkeren hvis de visste at den billigste tilbyderen har ubetalt restskatt eller ikke har levert inn lovpålagt momsoppgave de siste årene. 

Vil hente informasjon
Skatteetaten ønsker å utrede hvilken informasjon som skal hentes inn, og fra hvem. Firmasjekken kan for eksempel hente opplysninger fra andre etater og organisasjoner, som Renholdsregisteret fra Arbeidstilsynet og Sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Skatteetaten forteller at det allerede er stor interesse for firmasjekken fra private aktører innenfor anbudsformidling som finn.no og mittanbud.no . Ved en ytterligere spissing av innholdet vil etterspørselen etter en integrert tjeneste trolig øke, mener Skatteetaten.

Skatteetaten argumenterer også for at en slik løsning kan gi bedrifter som oppfyller alle sine forpliktelser mot storsamfunnet, fordeler i markedet. Dette kan gjøres innenfor dagens regler for taushetsplikt ved å innhente bruk av fullmakt som i StartBank – et register som har oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon fra bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge.

Kilde: Skatteetaten