Villedende fakturaerSmå og mellomstore bedrifter er spesielt utsatt for å få falske eller villedende fakturaer. Er ikke rutinene på plass, er man med på å holde liv i en bransje med mange useriøse aktører. Her er noen gode råd fra oss .

Det finnes heldigvis lett tilgjengelig rådgivning og veiledning på nett når det gjelder upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt. Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy på nett spesielt rettet mot norske virksomheter. Listen skal gjøre det lettere for virksomhetene å dele og bringe videre erfaringer fra sitt møte med slike useriøse aktører. På siden kan du også finne de viktigste rådene man bør følge for å unngå å bli lurt av svindlere.

Her er noen råd:
– Lag deg gode rutiner for fakturahåndtering. Flere kokker, mere søl. La en eller to personer være ansvarlig for fakturahåndtering og gi god opplæring. Er du usikker på om det er en vare/tjeneste som andre i virksomheten har bestilt, sjekk.

– Les fakturaen nøye. Er den innenfor regelverket? En faktura skal inneholde:
Ordet «faktura», fakturanummer, fakturadato og FORFALLSfrist.

– Har du mottatt en faktura som utgir seg for å være en tjeneste du benytter? Sjekk kontonummer! Det er straffbart å sende falske fakturaer – anmeld saken til politiet.

– Har du mottatt en faktura på en vare eller tjeneste du ikke har bestilt, lønner det seg alltid å bestride kravet skriftlig. Det er selgeren som har plikt på seg til å bevise at avtalen er inngått og det er ulovlig å sende en faktura uten at der er inngått en avtale på forhånd. Ta godt vare på all dokumentasjon.