Your address will show here +12 34 56 78

           NYHETER

Aktuelt

Personvern i Vekstra

May 16, 2018

I Vekstra gjør vi endringer i forhold til GDPR for å ivareta det nye lovverket som trer i kraft 1. juli 2018. Les mer om de viktigste tiltakene vi har...

Aktuelt

Bør du søke tilskudd til drenering?

December 5, 2017

Det er flere gode grunner til å søke om tilskudd til å drenere jordbruksjord. Blant annet så er det et ledd i å tilpasse jordbruket et endret klima me...

Aktuelt

Har du rett til tidligpensjon for jordbrukere?

December 5, 2017

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartne...

           REFERANSER

“Ved siden av å bli møtt med positivitet og gode løsninger hos Hamar Regnskapsforum, var det greit å kunne finne mennesker som fysisk befinner seg innenfor den kommunen jeg nå er bosatt.

Eskil Rønningsbakken

“Vi har partneravtale med Hedemarken Regnskap AS og er meget godt fornøyd med tjenestene vi får levert av dem”

Gudbrand Skraastad 
Leder av organisasjonskomiteen for Ski NM 2018

Kontakt
Vekstra

 

  • Text Hover