Your address will show here +12 34 56 78

           NYHETER

Aktuelt

Sirkulær økonomi – ressursutnytting

June 22, 2018

Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette oppnås ved å redusere og minimalisere råvarebruk, avfall, utslipp og...

Aktuelt

Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård

June 22, 2018

Astrid Marie Sinnerud driver Fjetre gård. Bærekraftig drift og god ressursutnytting er viktig for eieren av gården. For å kunne utnytte tiden på best ...

Aktuelt

Personvern i Vekstra

May 16, 2018

I Vekstra gjør vi endringer i forhold til GDPR for å ivareta det nye lovverket som trer i kraft 1. juli 2018. Les mer om de viktigste tiltakene vi har...

           REFERANSER

“Ved siden av å bli møtt med positivitet og gode løsninger hos Hamar Regnskapsforum, var det greit å kunne finne mennesker som fysisk befinner seg innenfor den kommunen jeg nå er bosatt.

Eskil Rønningsbakken

“Vi har partneravtale med Hedemarken Regnskap AS og er meget godt fornøyd med tjenestene vi får levert av dem”

Gudbrand Skraastad 
Leder av organisasjonskomiteen for Ski NM 2018

Kontakt
Vekstra

 

  • Text Hover