Årsoppgjør smbKjære kunde, 2015 går mot slutten, og det er tid for å gjøre opp status på mange områder. Vedlagt finner du skjemaet for opplysninger til årsoppgjøret 2015. Opplysningene som du gir her, danner sammen med de løpende regnskapsopplysninger, grunnlaget for en riktig skatte- og avgiftsbehandling.

Ta deg derfor tid til å vurdere punktene, og legg spesiell vekt på de punktene hvor du mener det har skjedd endringer siste år: Kontakt din regnskapsfører dersom du er usikker på noe, eller ønsker å drøfte problemstillinger. Vi vil også i år poengtere hvor viktig det er med god økonomistyring, og å tilrettelegge for en riktig skatte- og avgiftsmessig behandling. Vi bistår deg gjerne med dette. For at vi skal kunne yte best mulig service til alle i den travle perioden vi står foran, er det ønskelig at du ringer på forhånd for å avtale tid. Vi er til for deg.

I tillegg til å levere de vedlagte arkene utfylt og underskrevet innen 15.januar, minner vi om at du leverer:

  • Årsoppgaver fra banker/finansinstitusjoner over innskudd og gjeld
  • Bilag på kjøp og salg med fakturadato t.o.m. 31.12.15 (disse skal bokføres på 2015 sjøl om de ikke betales før i 2016).
  • Eventuell årsoppgave fra aksjonærregisteret
  • Kvitteringer for eventuelle bidrag til veldedige organisasjoner

Dokumentasjon som du mottar etter 15.januar leveres fortløpende til oss.

Det er viktig at vi får alle bilag og opplysninger til rett tid. Hvis vi mangler noe, for eksempel kilometerstand på biler, får vi ikke gjort ferdig årsoppgjøret, og må legge det til side i påvente av de manglende opplysningene. Alle lønnsbilag må leveres så snart som råd. Dette gjelder også utbetaling av bilgodtgjørelse, pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, telefonregninger på ansatte osv.

Manglende opplysninger medfører gjerne økt tidsbruk, og i verste fall at vi ikke klarer å overholde innleveringsfristene. På forhånd, takk!

Vedlegg: Opplysninger til årsoppgjøret 2015