Your address will show here +12 34 56 78
Aktuelt, Landbruk, Nyheter

Mange bønder benytter utenlandsk arbeidskraft i sommerhalvåret. Du som arbeidsgiver bør veilede arbeidstaker i ulike spørsmål, blant annet skatteordninger. Skatteprosenten i kildeskatteordningen er flat, mens ordinær skatt er progressiv og det kan være vanskelig å vite hvilken løsning arbeidstaker bør velge. Det kan være lurt å spørre din regnskapsfører om råd.

0

Aktuelt, Nyheter

Balder Brygg i Leikanger i Sogn starta opp ølproduksjon i juni 2012. Balder Brygg nyttar Vekstra Fredheim som rekneskapskontor. Hovudårsaka til at val av rekneskapsførar fall på Fredheim, er at dei leverar ypparlege teneste og service. Rekneskapen er i trygge hender og vert ført etter fastsette lover og reglar. At bryggjeriet og Vekstra Fredheim er lokalisert i same bygd er ein stor fordel for Balder Brygg. Nære relasjonar gjennom et langt liv, samt kort veg til bistand gir tryggleik.

0