Kan man klage på kjøp gjort på Facebook?

feb 15, 2021 | Aktuelt, Hamar Regnskapsforum AS, Nyheter

Klage

Ved bruktkjøp på Facebook selges varene «som den er». Hva innebærer egentlig dette? Har man rett til å klage på at varen ikke var som forventet?

La oss si du kjøper et spisebord med stoler via en kjøp og salg side på Facebook. Etter at bord og stoler er levert hos deg oppdager du at bordplaten er flisete og stoffet på stolene har flekker og skader. I annonsen står det at spisegruppen selges samlet, som det er. Har du da rett til å klage på spisegruppen og eventuelt heve kjøpet?

Når varen selges som den er går risikoen på varens tilstand over fra selger til kjøper, dette betyr at det sjeldent er mangler på ting som selges som de er.

Selges «som den er»

Ved auksjonssalg slik som det ofte er på Facebook, selges tingen «som den er». Dette betyr at det blir vanskeligere å definere hva en mangel er. Selv om det er et bruktsalg og tingen selges som den er, plikter selger å opplyse om mangler som har innvirkning på bruken av tingen. Dersom kjøperen mottar tingen og den er i vesentlig dårligere stand enn forventet, har kjøperen rett til å klage til selger.

Hvis du som kjøper ikke har blitt opplyst om flisete bordplate eller flekker på stolene, ville du kanskje ikke kjøpt denne spisegruppen. Kanskje du også finner ut at selgeren var klar over skadene, men holdt dette tilbake for å bli kvitt spisegruppen. I slike tilfeller mottar du varen i vesentlig dårligere stand enn det du forventet og du kan dermed sende klage til selgeren.

Hvordan man ordlegger seg er viktig ved sånne salg, da det er det som er «avtalt/skrevet» som gjelder, uavhengig av hva som måtte stå i kjøpsloven. Dersom det ikke er avtalt noe spesielt og det oppstår problemer, bruker man da det som står i kjøpsloven.

 

Skambud

Hva hvis du selger en vare på Facebook og mottar et skambud som er vesentlig lavere enn det varen er verdt, er du pliktig til å selge til den prisen dersom det ikke kommer flere bud?
Kjøpsloven sier ikke noe spesifikt om skambud og det er vanskelig å finne noe direkte svar på hva man kan gjøre dersom man mottar et bud som et vesentlig lavere enn varens verdi.  Avtaleloven sier likevel at en avtale kan helt eller delvis fravikes dersom det virker urimelig å gjennomføre avtalen. Dersom du da skulle motta et skambud og det er det eneste budet som står igjen til slutt, kan man avbryte salget og dermed beholde varen.

For å unngå slike hendelser kan det være lurt å legge en minstepris ved salg av brukt varer.

Prisavslag

Kjøper kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon, slik som på Facebook. Dersom det skulle være vesentlige mangler derimot, kan kjøper kreve prisavslag tilsvarende forholdet mellom markedspris i perfekt tilstand og markedspris med liknende mangler.

 

Forsinket levering

Når kan en vare sies å være forsinket? Når har du en god sak til å klage på leveringen? Dette avhenger av hva som er avtalt mellom kjøper og selger. La oss si du kjøper en sofa på Finn.no av en privatperson og det avtales at sofaen skal leveres med Posten senest 15. april. Først 20. april ankommer varen til deg. Når du prater med selger forklarer hen at sofaen ble levert til Posten 14. april. Har du rett til å klage på at sofaen forsinket?

For å finne ut av dette må vi se i kjøpsloven. Dette er et såkalt sendekjøp som involverer en tredjepart; Posten. Her anses sofaen som levert når selger gir varen videre til fraktselskapet. I eksempelet over er dermed ikke varen ansett som forsinket ettersom selgeren leverte varen til fraktselskapet dagen før avtalt levering.

Men hva hvis selgeren velger å frakte sofaen til deg på egen hånd uten å involvere et fraktselskap? Er da varen forsinket? Her er sofaen hos selger hele tiden, helt frem til sofaen er innenfor døren. Varen er dermed ansett som levert når sofaen er hos deg. I dette tilfellet er sofaen forsinket ettersom avtalt levering var 15. april og sofaen ankom 20. april.

Andre regler om kjøp og salg på Facebook kan du lese om her

Kontakt Vekstra om du har spørsmål

2 + 15 =