Per Martin Borg web

Det florerer av grupper hvor folk kjøper og selger ting på facebook. Ganske ofte oppstår det uenighet og diskusjoner. Vi har fått advokatfullmektig Per Martin Borg til å se på de vanligste problemstillingene.

Man er uenig om hvem som hadde siste bud innenfor en tidsfrist. Er selger forpliktet til å selge selv om det er et skambud? Er et bud er bindende – kan man for eksempel angre seg og trekke budet? Kan en selger velge å selge til en annen enn den som har høyeste bud?

Ordlyden bestemmer
Forbrukerrådet har vært på banen og uttalt seg om noe av dette i en sak som NRK Rogaland har publisert. Leder av Forbrukerrådet i Rogaland, Edith Nøkling, mener et skriftlig bud i et kommentarfelt er bindende. Men saken er muligens ikke så enkel som hun skal ha det til. Det ligger formuleringer i både kjøpsloven og avtaleloven som virker inn på hva som er bindende og ikke bindende.

Per Martin Borg hos Advokatfirmaet Rustad i Elverum har sett litt på problemstillingen for oss.
– I prinsippet er dette så enkelt som at en avtale er bindende både for kjøper og selger, og at en avtale skal holdes, sier han. Men – et tilbud om salg er ikke bindende for selger før tilbudet «er kommet til kunnskap» for den eventuelle kjøper.
Den andre veien arter det seg slik at et bud, eller et uttrykt ønske om å kjøpe noe for en gitt pris, ikke er gyldig eller forpliktende for kjøper før «det er kommet til kunnskap» for selger.
– Dette kalles «løfteprinsippet», at selger og kjøper er bundet fra det tidspunkt motparten er blitt kjent med tilbudet.

Videre er ordlyden i tilbudet som legges ut avgjørende. Advokatfullmektig Borg bruker følgende eksempel:
– Hvis du skriver «Jeg vurderer å selge denne bilen – gi bud». Da har du IKKE lovet at du vil selge bilen, og du er dermed heller ikke forpliktet til å akseptere noe bud. Men de som eventuelt gir bud er forpliktet til å stå ved budet så snart det har kommet til selgers kunnskap.

Hvis du derimot skriver «Jeg selger denne bilen til høystbydende over kr 15.000 innen kl 22:00 i kveld», da er du strengt tatt forpliktet til å selge bilen til høystbydende, hvis noen byr mer enn 15.000 innen fristen. Og budgiver er forpliktet til å stå ved sitt bud.

Når det gjelder rene skambud, så er det slik at avtaleloven har en sikkerhetsventil som sier at en avtale helt eller delvis kan settes til side eller endres dersom det vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Men det skal noe til for at disse vilkårene anses å være oppfylt.

Facebook ikke egnet
kjøpe selge bytte elverum mindreKommunikasjonsrådgiver og internettmarkedsfører Geir Fjeld fra medianova.no er administrator for flere grupper og kjenner godt til problemstillingen.
– Facebook er i seg selv en lite egnet plattform for tidsbegrensede budrunder. Det er ikke uvanlig at det kan være opptil flere timer forsinkelse på facebooks servere. Forsinkelsen er også ofte betydelig mellom PC og mobilplattform. Med opptil flere timers forsinkelse er det umulig å garantere at en tidsbegrenset budrunde blir eksakt og/eller rettferdig. Det innebærer at en selger kan ha akseptert et bud som tilsynelatende er det høyeste ved tidsfristens utløp, og bekreftet dette. Et annet sted i landet kan det sitte en person som faktisk hadde det høyeste budet innenfor tidsfristen – noe som også vil være dokumenterbart når facebooks servere har fått samordnet informasjonen.

Lovverket ikke oppdatert
– Lovverket som regulerer disse tingene er dels skrevet lenge før internett var påtenkt. For eksempel er Avtaleloven fra 1918 og er slik sett lite egnet til å si noe om situasjoner som oppstår som følge av forsinkelse på webservere, sier Borg.
– Det nærmeste vi kommer er noen paragrafer i Kjøpsloven, som sier noe om hvem som skal bære risikoen for at f.eks. et bud kommer frem innen en gitt tidsfrist. Du skal nemlig som kjøper velge en metode for å gi ditt bud eller melde din interesse som er «forsvarlig etter forholdene». Altså – du skal velge en forsvarlig og stabil metode.

Når vi vet at forsinkelsene på facebook kan være så betydelige kan det reise spørsmål ved om bud i et kommentarfelt på facebook i det hele tatt kan anses å være forsvarlig. I alle fall kan det være rimelig å mene at budgiver selv må ta «risikoen» for at bud muligens ikke blir synlige for selger innenfor en gitt tidsramme. Samtidig er det jo selger som har lagt ut varen for salg på facebook. Det kan da være rimelig at det er selger som må bære risikoen for at meldinger på facebook kommer frem. Selger bør altså ta hensyn til mulige forsinkelser i kommentarfeltene før en avtale bekreftes.
– Om facebook i seg selv er stabilt nok som plattform reiser igjen en hel del mulige problemstillinger om risiko og ansvar, men dette er ikke noe jeg vil konkludere på. Jeg kjenner ikke til at dette har blitt prøvd for retten sier Borg.

Bruk andre plattformer – aksepter svakhetene – eller ta forbehold
Advokatfullmektig Borg og medierådgiver Fjeld mener det er mulig å gi noen gode råd for de som skal kjøpe og selge på nett:

  • Bruk en etablert nettauksjonsløsning hvis det er viktig å sette en budfrist.
  • Benytt en etablert annonsetjeneste på nett om du ønsker bedre sikkerhet i prosessen.
  • Legg inn god tidsmargin for å bekrefte salg eller gi «tilslaget» i en budrunde på facebook. Noen timer anbefales.
  • Tilføy en enkel formulering i gruppereglene på facebooks kjøp- og salgsgrupper, for eksempel: «De som legger ut noe for salg på denne gruppa forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud som måtte komme».

– Det siste punktet vil rydde av veien de fleste mulige problemstillinger, og kanskje bidra til at det blir litt færre diskusjoner rundt kjøp og salg i disse gruppene i fremtiden, konkluderer Borg.