Sykemelding, egenmelding, permisjon og omsorgspenger

Sykemelding, egenmelding, permisjon og omsorgspenger

Utbetaling av sykepenger for fravær som skyldes korona Vanligvis dekker arbeidsgiveren opp til de første 16 dagene av et sykefravær.  Det er imidlertid gjort unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset slik at det kan søkes om refusjon av utbetalte sykepenger fra...

Informasjon om krisepakker og andre endringer

Brev fra a-ordningen datert 30 mai 2020 Skatteetaten har sendt ut brev angående feil i a-meldingen vedrørende permitterte arbeidstakere. Brevet er ved en feil også sendt til selskap som ikke har permitterte, eller som allerede har innrapportert korrekt i a-meldingen....

Oppdatering krisepakker og erfaringer

Dette nyhetsbrevet omhandler Erfaringer fra søknadsprosessen for kompensasjonsordningen for mars Endringer i kompensasjonsordningen for april Kompensasjon for tap av inntekt for frilansere og selvstendig næringsdrivende Utsatt frist for levering av skattemelding...

Kostnadskompensasjonsordningen

Det er ventet at ordningen blir vedtatt av Kongen i statsråd i dag, 17 april. I tillegg må ordningen godkjennes av ESA, forhåpentligvis vil det skje relativt kjapt. Dette betyr at det ikke er mulig å søke om kostnadskompensasjon før forskriften har trått i kraft. Vi...

Tiltakspakker – hva kan gjøres nå?

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om Kontantstøtteordningen – dette vet vi nå Refusjon av omsorgspenger for ansatte med barn under 12 år Refusjon av egenmelding/ sykmelding grunnet karantene eller mistanke om corona-smitte Kontantstøtteordning Vi setter oss...
Låne- og garantiordninger

Låne- og garantiordninger

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med oss Epost: vekstra@vekstra.noTlf: 930 99 630 Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter ble vedtatt 27. mars   Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore...