Å selge landbrukseiendom.

Å selge landbrukseiendom.

Å selge landbrukseiendom. Ved salg av landbrukseiendom er det flere hensyn å ta enn ved salg av bolig. Spørsmål som må besvares er om det er odel på eiendommen, eller om det er konsesjon på eiendommen. En landbrukseiendom har ofte vært i familiens eie i mange...
Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

Per 21 juni 2017 har endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trådt i kraft. Endringene skal blant annet stimulere til økt omsetning av skog. – Endringene legger til rette for et mer aktivt skogbruk. Økt omsetning kan dermed føre til økning i...
Ulovlige råd om skatt

Ulovlige råd om skatt

Regnskap Norge mener at Nordskogs anbefalinger vil føre til at bønder risikerer straffeskatt. Det er anbefalinger i forhold til eiendomsoverdragelser som bekymrer Advokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge.  De mener at en motytelse i form av en gave etter en...
Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring. Skatter A-ordningen En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten,...
Skatteetatens definisjon av overdragelsesåret

Skatteetatens definisjon av overdragelsesåret

Definisjonen har stor betydning for oppstart av gjennomsnittsligning i skogbruket. Ved gjennomsnittslikning i skogbruk fastsettes inntekten til gjennomsnittlig årsinntekt de siste fem hele kalenderårene. Videre framgår av skatteloven at inntekten i overdragelsesåret...

Privatisering av Statskog

Diskusjonen går høyt om regjeringens planer for privatisering av Statskog. Man skal lete lenge for å finne noen som gir udelt støtte til planene, selv om enkelte peker på at et nedsalg i Statskog også kan ha noen positive effekter. Arbeiderpartiet har som landets...