Hadeland Regnskap AS har ledig stilling som autorisert regnskapsfører

Hadeland Regnskap AS har ledig stilling som autorisert regnskapsfører

Hadeland Regnskap AS har stilling ledig som autorisert regnskapsfører

Vi ser etter deg som har interesse for økonomi 

Vi er Vekstra Hadeland Regnskap AS, et autorisert regnskapsførerselskap med 19 ansatte. Hos oss vil du få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig. Vi kan tilby en fleksibel og fremtidsrettet arbeidsplass med stort fokus på utvikling og tilpassing av gode digitale løsninger. Vi holder til moderne kontorlokaler og kan tilby deg en arbeidsplass i et spennende miljø. 

Vekstra Hadeland Regnskap AS tilbyr 

 • Et hyggelig og til tider hektisk miljø 
 • Stor fleksibilitet og muligheten til å forme egen hverdag 
 • Varierte arbeidsoppgaver og store utviklingsmuligheter 
 • Kurs og oppdateringer innen fagfeltet 
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning 
 • Gode tekniske systemer og løsninger 

Ønskede kvalifikasjoner  

 • Autorisert regnskapsfører eller utdannelse innen økonomi, minst 3 årig høyskoleutdanning, som gir grunnlag for autorisasjon 
 • Erfaring med regnskap er en stor fordel 
 • Gode IT-kunnskaper og forståelse for digitale verktøy 
 • Erfaring med og kjennskap til systemer for regnskapsføring 
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig 
Ønskede egenskaper 
 • Vi ser etter en omgjengelig og hyggelig person med interesse for økonomi og regnskap 
 • Du har engasjement for faget og stort ønske om å se kundene dine lykkes 
 • Du må være serviceinnstilt overfor både våre kunder og kollegaer og yte det lille ekstra 
 • Du ønsker utvikling og drives av dine egne prestasjoner og mestring 
 • Du er trygg i din kommunikasjon med kunden, trives i samhandling med dyktige fagpersoner og bygger gode relasjoner internt og eksternt. 
Om Hadeland Regnskap AS 

Hadeland Regnskap AS er partner i Vekstra-kjeden som har 28 autoriserte regnskapskontorer over hele landet med til sammen ca 400 medarbeidere. 

Ambisjonen vår er å være ledende, lokal, fremtidsrettet arbeidsplass med fokus på utvikling og inkludering. Selskapet eies i hovedsak av de ansatte. 

Søk nå!

Hvis du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Olga Ulset på tlf. 480 13 496  eller epost  olga.ulset@vekstra.no  
Søknadsfrist: snarest
 • Max. file size: 300 MB.
 • Max. file size: 300 MB.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 300 MB.
  Hadeland Regnskap AS har ledig stilling som autorisert regnskapsfører

  Hadeland Regnskap AS har ledig stilling

  Hadeland Regnskap AS har spennende stilling ledig

  Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring og kunnskap innen fagområde lønn/HR
  • Erfaring med bruk, og god forståelse av verktøy for lønnskjøring, som f.eks Visma HL5, Visma Pay Roll, Tripletex, Duett
  • Utdannelse og/eller erfaring innen regnskap. Autorisasjon er en fordel.
  • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

   

  Ønskede egenskaper

  Vi ser etter omgjengelige og hyggelige personer med interesse for økonomi, lønn og tilhørende fagområder.

  Du må være serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer, og yte det lille ekstra.

  Du ønsker utvikling og har god forståelse for den tilliten du blir vist gjennom å få innsyn i flere virksomheter og deres forretningsmessige forhold.

  Du er trygg i din kommunikasjon med kunden, trives i samhandling med dyktige fagpersoner og bygger gode relasjoner internt og eksternt.

   

   Vekstra Hadeland Regnskap AS tilbyr

  • Et hyggelig og til tider hektisk miljø
  • Varierte arbeidsoppgaver og store utviklingsmuligheter
  • Kurs og oppdateringer innen fagfeltet
  • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
  • Ansvar for egne kunder
  • Gode tekniske systemer og løsninger

   

  Hvis du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Olga Ulset på telefon 480 13 496
   
  Søknad kan og sendes per epost til olga.ulset@vekstra.no innen 30. april 2021

  Søk nå! frist er 30. april 2021

   

   • Max. file size: 300 MB.
   • Max. file size: 300 MB.
   • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 300 MB.
    Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

    Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

    Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

    15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder. Alle selskaper som er underlagt loven har fått strengere krav til å identifisere sine kunder. Hvitvaskingsloven finner du her

    Din regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og er av den grunn pålagt å holde oversikt over egne kunder. De må identifisere hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og om foretakene har politisk eksponerte personer. Regelverket pålegger videre autoriserte regnskapskontorer å gjennomføre risikobaserte kundetiltak. Dette innebærer at kunders identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere skal identifiseres og kundens risikoprofil skal kartlegges.

    Til bruk i gjennomføringen av risikobaserte kundetiltak er det utviklet et skjema fra Regnskap Norge for kundekontroll og ett skjema for egenerklæring som kunden må fylle ut. Selskapet som fører regnskap for kunder er pliktig å dokumentere informasjonen som fremgår av kundetiltaksskjemaet. Du som kunde av et Vekstrakontor vil derfor måtte legge frem dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i din bedrift og egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne eller disse, og om disse er politisk eksponerte personer. Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll. Om selskapet ikke har fysiske personer som er å anse som reelle rettighetshavere skal det legges frem dokumentasjon på hvem som har juridisk ansvar.

    Som kunde i Vekstra vil du oppleve at din regnskapsfører gjennomfører pålagte kundekontroll

    Få med deg siste nytt!

    Din økonomipartner

    Personvern handler om å verne personer

    Personvern handler om å verne personer

    Personvern handler om å verne personer

    Vekstra hjelper deg med personvern

    Vekstra har satt seg godt inn i dette lovverket og kan bistå din bedrift ved spørsmål rundt personvernloven og spørsmål rundt hvordan overholde loven. Ta kontakt med ditt regnskapskontor så vil de kunne bistå deg.

    Hvem er underlagt personvernloven?

    Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene (Datatilsynet.no). Har din bedrift ansatte eller kunder, behandler dere personopplysninger. All behandling må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Rettslige grunnlag kan være et samtykke, eller er nødvendig for å oppfylle en avtale. Eksempelvis: En ansettelseskontrakt er å anse som et samtykke og gir grunnlag for behandling av personvernopplysninger. Behandling av personopplysninger ved bestilling av varer å tjenester ansees som nødvendig for å oppfylle en avtale. 

    Behandling av personopplysninger

    All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse er behandling av personopplysninger. Det er da krav til hvordan du innhenter, lagrer, sletter og deler opplysningene. Det som er viktig er å ha et system for sikker sending og mottak av opplysninger, samt struktur og oversikt på lagrings- og slettingsprosesser.

    Personvern er nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse (Regjeringen.no). Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd – før de samler inn og bruker personopplysninger. Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven.

     

    Få med deg siste nytt!

    Din økonomipartner

    Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

    Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

    Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

    Hva gjør du om gården din skal overdras til en i familien?

     

    En eierskifterådgiver i Vekstra har satt seg grundig inn i prosessene ved eierskifter, og vil kunne hjelpe familien til å finne løsninger som fører til et fortsatt godt familieforhold i fremtiden. 

    Ved et eierskifte er det mange ting man må ta hensyn til. En eiendom skal overføres fra eksempelvis far til datter. Om far har flere barn må det tas hensyn til de andre barna også.

    Det er fornuftig å taksere eiendom og driftsløsøre. Etter dette må man gjøre flere vurderinger, bland annet om foreldre skal gi barna forskudd på arv eller en gave, og hvor stor kjøpesummen skal være.

    Videre er det viktig å diskutere hvordan kjøper og selger ønsker å løse boligsituasjonen på eiendommen. Skal selgere flytte fra gården, eller er det flere bolighus på eiendommen og selgere ønsker seg borett?

    Selges eiendommen med gevinst innen 10 år av kjøper som har overtatt med lav kjøpesum/vederlag, kan medarvingene kreve etteroppgjør på differansen opp til omsetningsverdi.  Dette kan gi store utslag, spesielt ved salg av tomter.

    En eiendom med eksempelvis verdi på 10 millioner vil som regel overdras for en mye lavere sum. Dette kan resultere i betente situasjoner med arvtakers søsken. Dette og mange andre problemstillinger må belyses og nøstes opp i, før en eiendomsoverdragelse skjer.

    Viktige forhold i et eierskifte er jus, økonomi, skatt, og ikke minst familierelasjoner. For å kunne ta gode avgjørelser, er det viktig å ta opp aktuelle temaer i familien, diskutere og bruke tid i prosessen.

    Ta kontakt med Vekstra for bistand og hjelp ved eierskifte.

    Få med deg siste nytt!

    Din økonomipartner

    Vekstra Hadeland Regnskap AS har ledig vikariat

    Vekstra Hadeland Regnskap AS har ledig vikariat

    Vekstra Hadeland Regnskap AS har ledig vikariat

    Hadeland Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med 18 ansatte. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter, samt landbruk. Vi er medlem av bransjeforeningen Regnskap Norge og er en del av Vekstra.
    Vi trenger flere medarbeidere
     
    Vi har ledige vikariat fram til 30. juni 2020. Det er ikke et krav, men vi ser gjerne at du har med erfaring fra regnskapsarbeid 
     
    Du som kan tenke deg stillingen bør være serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner. Hvis du tør si at du har gode datakunnskaper, eller i hvert fall har interesse for dataløsninger, er det en fordel. 
     
    Ved Hadeland regnskap er vi opptatt av at medarbeiderne skal trives, og har fokus på aktiviteter som vedlikeholder motivasjon og engasjement for jobben. Motivasjon og engasjement gjør at medarbeiderne presterer bedre faglig, yter bedre service ovenfor kundene og samtidig bidrar til et godt arbeidsmiljø – vinn/vinn. 
     
    Du får lønn etter avtale, og kontor i moderne lokaler i Gran sentrum.

    Søk nå!

     

     Ta kontakt med daglig leder Edvard Alm på tlf.
     480 13 500 hvis du har spørsmål.
      
     Søknad med CV sendes til hadeland@vekstra.no innen 23.04.19.