Ledige stillingar som rekneskapsførarar/ bedriftsrådgjevarar

Ledige stillingar som rekneskapsførarar/ bedriftsrådgjevarar

Me er i vekst og treng fleire dyktige og framoverlente medarbeidarar. Me søkjer difor etter rekneskapsførarar/bedriftsrådgjevarar. Primære kontorstader vil vere Leikanger og Årdal, men vedkomande vil òg kunne fungere som ein bidragsytar inn mot dei andre kontora i...
Økonomiservice AS søkjer kontorleiar ved sitt kontor i Leikanger

Økonomiservice AS søkjer kontorleiar ved sitt kontor i Leikanger

Riktig kandidat ynskjer å vidareutvikle kontoret og selskapet som ein viktig støttespelar for næringslivet i regionen. Vedkomande vil òg fungere som ein sentral bidragsytar inn mot leiingsgruppa og dei andre kontora i Økonomiservice AS. Bransjen og selskapet er i ei...
Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder. Alle...
Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer

Vekstra hjelper deg med personvern Vekstra har satt seg godt inn i dette lovverket og kan bistå din bedrift ved spørsmål rundt personvernloven og spørsmål rundt hvordan overholde loven. Ta kontakt med ditt regnskapskontor så vil de kunne bistå deg. Hvem er underlagt...
Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnerskap

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnerskap

Økonomiservice AS går inn i Vekstrakjeda Det er med glede vi kan fortelle at vi har fått med oss enda eitt kontor i Vekstrakjeda. Frå 1. april 2019 blir Økonomiservice AS eit Vekstrakontor. Økonomiservice er medlem i Regnskap Norge og er eit autorisert rekneskapsbyrå...