Å selge landbrukseiendom.

Å selge landbrukseiendom.

Å selge landbrukseiendom. Ved salg av landbrukseiendom er det flere hensyn å ta enn ved salg av bolig. Spørsmål som må besvares er om det er odel på eiendommen, eller om det er konsesjon på eiendommen. En landbrukseiendom har ofte vært i familiens eie i mange...
Legger ikke ferieplanene på hylla

Legger ikke ferieplanene på hylla

Flere og flere arbeidsledige, synkende oljepris og kronesvekkelse har ikke lagt en demper på nordmenns feriebudsjett. I 2015 forventet reiselivsbransjen et litt magert år ifølge E24, men viste seg å bli nok et rekordår for nordmenn. Selv om vi går usikre tider i møte...