Å selge landbrukseiendom.

Å selge landbrukseiendom.

Å selge landbrukseiendom.

salg av landbrukseiendom

Ved salg av landbrukseiendom er det flere hensyn å ta enn ved salg av bolig. Spørsmål som må besvares er om det er odel på eiendommen, eller om det er konsesjon på eiendommen.

En landbrukseiendom har ofte vært i familiens eie i mange generasjoner. Dette innebærer at familiemedlemmer ofte har sterke følelser knyttet til eiendommen. Ved et salg er det derfor lurt å involvere og snekke med medlemmer av familien. 

Flere kontorer i Vekstra har god kompetanse på eierskifte og salg av landbrukseiendommer. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Regler som trådte i kraft 1.1.2016 gjorde det gunstigere å selge landbrukseiendom. Årsaken er endringer i reglene for beskatning av gevinst ved slaget. I en sak på Glommen Skog sin webside beskriver Yngve Holth det nye skattesystemet som «vesentlig mer gunstig» for selger.

Ved salg skal det beregnes hvilken gevinst man har hatt, og det er gevinsten som skal beskattes. Gevinsten finner man ved å ta salgssummen og trekke fra salgskostnadene, samt inngangsverdien. Inngangsverdien tilsvarer det du en gang betalte for eiendommen, eller den verdien eiendommen hadde da du arvet den. Inngangsverdien påvirkes også av regler for oppskrivning, evt også skattefritt salg av bolig/fritidseiendom. Disse reglene er uendret.

Nytt av året er at salgsgevinsten beskattes med en flat sats på 25%. Det siste tiåret har slike salgsgevinster blitt beskattet som virksomhetsinntekt, men slik er det altså ikke lenger. Dermed blir beskatningen vesentlig lavere enn tidligere. Unntaket er sameier eller deltakerliknende selskaper som selger eiendom. Disse blir beskattet etter samme modell som tidligere.

Hvis du går med planer om å selge eiendom eller hvis du lurer på hvordan din skatteposisjon ser ut så er vi i Vekstra klare til å hjelpe deg. Ta kontakt hvis du tror vi kan bidra. Vår jobb som regnskapsførere og rådgivere er å finne løsninger som gir DEG det beste mulige økonomiske utfallet.

Kontakt Vekstra

11 + 10 =

Legger ikke ferieplanene på hylla

Legger ikke ferieplanene på hylla

FerieplanerFlere og flere arbeidsledige, synkende oljepris og kronesvekkelse har ikke lagt en demper på nordmenns feriebudsjett. I 2015 forventet reiselivsbransjen et litt magert år ifølge E24, men viste seg å bli nok et rekordår for nordmenn.

Selv om vi går usikre tider i møte hvor flere eksperter spår at statsbudsjettet kommer til å strammes inn, velger nordmenn allerede i romjulen å planlegge sommerferien for 2016. Pr-ansvarlig Elisabeth Larsen-Vonstett sier til E24 at «I reisene vi har solgt fra romjulen til nå, ser vi at folk har betalt seks prosent mer i snitt. De kjøper med andre ord dyrere reiser.» Hun mener at folk flest ikke blir rammet av denne krisen, og da ser det ikke ut til at nordmenn lar seg skremme. I tillegg er jo renten rekordlav påpeker hun. Dermed forventer utgående reiselivsarrangører enda en stigning i nordmenns feriebudsjett for 2016. Til E24 forteller sjefsøkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, at han kan forstå hvordan nordmenn tenker, men ber Ola Normann om å være varsom. Han uttaler seg slik til E24: «… Spis en Grandiosa i stedet for å spise på restaurant, skrell gavebudsjettet og bruk mindre penger på ferie.»

Kilde: E24: Nordmenns feriebudsjett, Nordmenn brukte mer på charter i 2015, Ekspertene: Slik vil oljekrisen prege ditt liv i 2016