Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring. Skatter A-ordningen En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten,...
Skatteetatens definisjon av overdragelsesåret

Skatteetatens definisjon av overdragelsesåret

Definisjonen har stor betydning for oppstart av gjennomsnittsligning i skogbruket. Ved gjennomsnittslikning i skogbruk fastsettes inntekten til gjennomsnittlig årsinntekt de siste fem hele kalenderårene. Videre framgår av skatteloven at inntekten i overdragelsesåret...

Haster med nytt og bedre system

Norges Bondelag krever i et brev til Landbruks- og matdepartementet at det straks bør gjøres noe med behandlingen av naturskadesaker. Bondelaget skriver i brevet at behandlingen tar for lang tid, noe som går ut over både de som er rammet av naturskaden og...